Kỹ sư Trần Công Sơn

Trần Công Sơn

Quản lý Kinh doanh miền Bắc

Lĩnh vực

Khoa học và Công nghệ thực phẩm.

Chuyên môn

Chuyên sâu về công nghệ và dây chuyền sản xuất.

Kinh nghiệm

Hơn 08 năm.

Dự án đã tham gia

Tư vấn công nghệ, thiết bị sản xuất; tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực phẩm.