Chính sách Thanh toán

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/tiền mặt.

Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam (VNĐ).

1. Với đơn hàng là máy thiết bị, dây chuyền sản xuất

  • Lần 1: Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng trong từ 1 đến 3 ngày sau khi ký Hợp đồng/Đơn hàng.
  • Lần 2: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng còn lại sau khi Quý khách nghiệm thu tại VinaOrganic và trước khi VinaOrganic bàn giao đơn hàng cho Quý khách.

2. Với đơn hàng là dịch vụ bảo trì, linh kiện, phụ tùng, dụng cụ hỗ trợ

  • Lần 1: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng khi đặt hàng.

3. Với đơn hàng là sản phẩm là Công nghệ sản xuất, chuyển giao tại khách hàng

  • Lần 1: Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng trong từ 1 đến 3 ngày sau khi ký Hợp đồng/Đơn hàng.
  • Lần 2: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng còn lại sau khi Kỹ thuật Chuyển giao công nghệ sản xuất và trước khi Kỹ thuật bàn giao Hồ sơ công nghệ.

4. Với đơn hàng là sản phẩm là Công nghệ sản xuất, chuyển giao tại VinaOrganic

  • Lần 1: Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng trong từ 1 đến 3 ngày sau khi ký Hợp đồng/Đơn hàng.
  • Lần 2: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng còn lại trước khi bắt đầu học công nghệ tại VinaOrganic Lab.