Kỹ sư Đoàn Bá Linh

Kỹ sư Đoàn Bá Linh

Trưởng phòng Kỹ thuật

Lĩnh vực

Khoa học và Công nghệ thực phẩm.

Chuyên môn

Chuyên sâu về quá trình thiết bị và xây dựng dây chuyền sản xuất.

Kinh nghiệm

Hơn 10 năm.

Dự án đã tham gia

Thiết kế xưởng, nhà máy sản xuất lớn nhỏ, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực phẩm.