Thạc sĩ Lê Quốc Nhật

Thạc sĩ Lê Quốc Nhật

Chuyên viên R&D

Lĩnh vực

Khoa học và Công nghệ thực phẩm.

Chuyên môn

Chuyên sâu về công nghệ và quá trình thiết bị.

Kinh nghiệm

Hơn 6 năm.

Dự án đã tham gia

Đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế xưởng, nhà máy sản xuất lớn nhỏ trong và ngoài nước cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực phẩm.