Khóa học

4Days06Hrs06Mins02Secs
  • 08:00 AM
  • VinaOrganic
27 Tháng Bảy, 2024

Khóa học Công nghệ Dạy nghề sản xuất Trà sữa Tháng 7

Tháng 7 này, VinaOrganic khai giảng Khóa học công nghệ Dạy nghề sản xuất Trà sữa siêu hấp dẫn. Khóa học sẽ bao gồm 3 công nghệ trà sữa: Trà sữa truyền thống, trà sữa thái xanh, trà sữa vị...

00Days00Hrs00Mins00Secs
  • 08:00 AM
  • VinaOrganic
20 Tháng Bảy, 2024

Khóa học Công nghệ Dạy nghề sản xuất Sữa thanh trùng Tháng 7

Tháng 7 này, VinaOrganic khai giảng Khóa học công nghệ Dạy nghề sản xuất Sữa thanh trùng siêu hấp dẫn. Khóa học sẽ bao gồm 3 công nghệ sữa hạt: Sữa bắp, sữa gạo lứt, sữa hạt sen. Đăng ký...

00Days00Hrs00Mins00Secs
  • 08:00 AM
  • VinaOrganic
13 Tháng Bảy, 2024

Khóa học Công nghệ Dạy nghề sản xuất Muối ớt sấy Tháng 7

Tháng 7 này, VinaOrganic khai giảng Khóa học công nghệ Dạy nghề sản xuất Muối ớt sấy siêu hấp dẫn. Khóa học sẽ bao gồm 2 công nghệ Muối ớt sấy: Muối ớt Tây Ninh (muối ớt hạt to) và...