Chính sách Đổi – Trả hàng

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Tất cả các hàng hoá do VinaOrganic bán ra đều không hỗ trợ trả hàng.

Chỉ hỗ trợ đổi hàng trong những trường hợp sau:

  1. Hàng hoá đã giao không đúng với Đơn hàng, Hợp đồng.
  2. Hàng hoá bán ra lỗi do nhà sản xuất không thể khắc phục.

II. YÊU CẦU VỚI ĐỔI HÀNG

  1. Thời gian đổi hàng tối đa là 07 (bảy) ngày kể từ ngày giao nhận hàng.
  2. Hàng hoá phải còn nguyên, chưa qua sử dụng, còn đầy đủ hộp và phụ kiện đi kèm (nếu có).
  3. Hàng hoá phải còn đầy đủ giấy tờ: Phiếu thu, Phiếu xuất kho kiêm biên bản giao hàng, Phiếu bảo hành (nếu trường hợp không bảo hành điện tử) hợp lệ.
  4. Chỉ hỗ trợ đổi hàng hoá có giá trị tương đương hoặc hàng hoá có giá trị lớn hơn.