Thạc sĩ Trương Khắc Huy

Thạc sĩ Trương Khắc Huy

Trưởng phòng R&D

Lĩnh vực

Khoa học và Công nghệ thực phẩm.

Chuyên môn

Chuyên sâu về công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất.

Kinh nghiệm

Hơn 10 năm.

Dự án đã tham gia

Đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế xưởng sản xuất lớn nhỏ trong và ngoài nước cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực phẩm.