Kỹ sư Trần Thị Khanh

Kỹ sư Trần Thị Khanh

TP. Kinh doanh

Lĩnh vực

Khoa học và Công nghệ thực phẩm.

Chuyên môn

Chuyên sâu về công nghệ và dây chuyền sản xuất.

Kinh nghiệm

Hơn 10 năm.

Dự án đã tham gia

Tư vấn công nghệ, thiết bị sản xuất; tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực phẩm.