Trần Công Toản

Trần Công Toản

Trưởng phòng Digital Marketing

Lĩnh vực

Công nghệ thông tin, Marketing thực phẩm.

Chuyên môn

Chuyên sâu về về Digital Marketing, Social Content và Consumer Behavior.

Kinh nghiệm

Hơn 8 năm.

Dự án đã tham gia

Tư vấn xây dựng chương trình marketing, social content cho nhiều nhà máy sản xuất lớn nhỏ, đào tạo nhân sự chuyên môn cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong ngành marketing thực phẩm.