Miễn Phí Chuyển giao Công nghệ

Chuyển giao công nghệ là Chuyển giao quy trình sản xuất, bí quyết kỹ thuật, thông tin nhà cung ứng và các tư vấn liên quan về các sản phẩm đã được hệ thống hoá thành Hồ sơ công nghệ. Đây là cách nhanh nhất để bạn tung sản phẩm ra thị trường với chi phí thấp nhất. Xem thêm

1. Phí Chuyển giao công nghệ

  • VinaOrganic MIỄN PHÍ Chuyển giao Công nghệ tại VinaOrganic Lab cho TẤT CẢ các Đơn hàng mua Dây chuyền sản xuất tương ứng.

2. Phạm vi, Số lượng và Thời gian chuyển giao

  • Phạm vi chuyển giao: Tại VinaOrganic Lab.
  • Số lượng chuyển giao: 01 công nghệ sản phẩm tương ứng với dây chuyền.
  • Thời gian chuyển giao: Tuỳ vào đặc thù của công nghệ, thời gian có thể nhanh chậm nhưng không vượt quá 04 buổi. Bạn có thể sẽ cần phải trao đổi với Chuyên gia R&D của chúng tôi để xác định các điều kiện trước khi chuyển giao.

3. Điều kiện áp dụng

  • MIỄN PHÍ Chuyển giao Công nghệ chỉ áp dụng cho các đơn hàng đã được thanh toán đủ.
  • MIỄN PHÍ Chuyển giao Công nghệ không bao gồm các chi phí phát sinh khi chuyển giao (Ví dụ: phí nguyên vật liệu, phí đi lại, công tác,…).