Thạc sĩ Trần Công Nam

Thạc sĩ Trần Công Nam

CEO and Founder

Lĩnh vực

Khoa học và Công nghệ thực phẩm.

Chuyên môn

Chuyên sâu về công nghệ, quá trình thiết bị và xây dựng dây chuyền sản xuất.

Kinh nghiệm

Hơn 10 năm.

Dự án đã tham gia

Đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế xưởng, nhà máy sản xuất lớn nhỏ trong và ngoài nước cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực phẩm.