Tại sao Thiết bị cần phải đồng bộ với Công nghệ?

Project Description

Thiết bị là “phần cứng”, Công nghệ là “phần mềm”, để tạo ra sản phẩm tốt thì chúng phải đồng bộ và phù hợp với nhau

Một cách HOÀN CHỈNH

Chúng ta cần làm rõ hơn: Thiết bị là gì? Công nghệ là gì? Và tại sao cần đồng bộ chúng trong quy trình sản xuất sản phẩm thực phẩm.

Thiết bị là gì?

Là tập hợp các máy móc, linh kiện, dụng cụ hỗ trợ phụ vụ cho quy trình sản xuất trong nhà xưởng. Tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất mà mức độ tự động hoá sẽ khác nhau.

Công nghệ là gì?

Là toàn bộ quy trình, phương thức, công thức, kiến thức, hướng dẫn để phục vụ sản xuất ra sản phẩm thực phẩm trên nền tảng thiết bị tương ứng.

Dựa vào hai khái niệm được đúc kết ngắn gọn riêng cho lĩnh vực thực phẩm ở trên. Chúng ta biết rằng, thiết bị muốn vận hành được phải có cách thức, quy trình; công nghệ muốn triển khai được phải có thiết bị phù hợp. Đó là cả một hệ thống tương hỗ, liên quan không thể tách rời nhau để tạo ra một sản phẩm thực phẩm chất lượng phục vụ thị trường tiêu dùng. Bởi vì thị trường luôn hướng tới chất lượng trên mỗi sản phẩm và đào thải dần những sản phẩm kém chất lượng, nên hệ thống máy thiết bị và công nghệ sản xuất cũng phải liên tục thay đổi, liên tục cập nhật nhằm phục vụ yêu cầu đó.

VinaOrganic hiểu rằng, nhiều cá nhân, doanh nghiệp rất muốn cải tiến quy trình công nghệ, rất muốn đổi mới máy móc thiết bị đã cũ kỹ, kém hiệu quả của mình. Nhưng, họ chưa có các hiểu biết phù hợp để làm điều đó; họ chưa có một đội ngũ đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện việc đổi mới có hiệu quả, nếu làm liều sẽ tốn kém chi phí mà đôi khi kết quả lại đi ngược với mong đợi.

Lý do để VinaOrganic tồn tại là để hỗ trợ, để giúp đỡ các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đổi mới, sáng tạo, đồng bộ giữa thiết bị sản xuất và công nghệ để tạo ra sản phẩm thực phẩm sạch phụ vụ người tiêu dùng. Với kinh nghiệm của đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm; chúng tôi đã gỡ nút thắt của rất, rất nhiều nhà sản xuất, giúp họ tạo ra sản phẩm chất lượng với chi phí tiết kiệm hơn, khấu hao máy móc lâu dài hơn, sản xuất an toàn hơn và cuộc sống hạnh phúc hơn. Đây là điều tốt đẹp mà VinaOrganic hướng tới, góp phần tạo giá trị bền vững cho xã hội.

CÙNG XEM

Dự Án Mới Hoàn Thành

Mỗi dự án thực hiện thành công cho khách hàng là thêm một niềm vui cho đội ngũ VinaOrganic. Những sản phẩm sạch sẽ được rộng cửa đến với mọi vùng miền tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *