Đại diện VinaOrganic trao giải Sáng tạo cho sản phẩm1