Đại diện VinaOrganic chụp hình lưu niệm với đội có sản phẩm đạt giải nhất1