Chế phẩm sinh học Pseudomonas trị bệnh chết nhanh trên hồ tiêu