Heo được nuôi bằng chế phẩm sinh học luôn phát triển khỏe mạnh