Tag - sấy bơm nhiệt

Nhìn thấu bản chất: Vì sao sấy lạnh lại tốt hơn sấy thông thường?

Đi tìm nguyên lý của sấy lạnhHiểu một cách sát với nghĩa đen nhất, thì sấy lạnh là sấy với nhiệt độ "lạnh", tức là sấy ở nhiệt độ dưới hoặc ngang bằng nhiệt độ môi trường. Thông thường nhiệt độ từ 20 đến dưới 40 độ C.Bản chất của sấy lạnh là tách ẩm ở điều kiện nhiệt độ thấpTuy nhiên, trước giờ chúng ta biết rằng và tin chắc rằng sấy thì phải nâng nhiệt độ của...