VinaOrganic Chuyển giao công nghệ da heo chiên giòn tẩm gia vị tại Thanh Hóa-5