Lắp đặt và bàn giao dây chuyền muối ớt Tây Ninh và muối ớt chanh tại Bến Tre – 2