Việt quất- một loại quả được nhiều người yêu thích.