mvtl100-may-ve-tron-dang-luc-100kg-tron-tam-gia-vi-com-gao-2