Thạc sĩ Đinh Thị Bích Phượng

Thạc sĩ Đinh Thị Bích Phượng

Chuyên viên R&D

Lĩnh vực

Khoa học và Công nghệ thực phẩm, tốt nghiệp Thạc sĩ ĐH Umeå Thụy Điển.

Chuyên môn

Chuyên sâu về công nghệ và dây chuyền sản xuất.

Kinh nghiệm

Hơn 3 năm.

Dự án đã tham gia

Nhiều dự án học thuật phát triển sản phẩm tại nhiều Trường ĐH tại Nhật Bản và Singapore.